Glædelig jul! 🎄 Spar 50%første måned for nye kunder* i december
Uforløst vækstpotentiale med automatisering kan nedbringe antallet af SMV-konkurser
Uddannelse
November 29, 2021

Uforløst vækstpotentiale med automatisering kan nedbringe antallet af SMV-konkurser

Hilary Smith

Pandemien har sat ekstra pres på erhvervslivet. Det er de færreste virksomheder, der ikke har været nødt til at udføre omstruktureringer på grund af et øget pres på bundlinjen. Derfor har de fleste ledere været nødt til at træde ned fra helikopteren og ind i den daglige drift.

Derfor har der været mindre tid og ressourcer til at tænke strategi og optimering. Og selvom hver fjerde SMV tripper for at komme igang med digitalisering af manuelle processer, så har tiden ganske enkelt ikke været der. Her ligger et kæmpe vækstpotentiale for dansk erhvervsliv.

Grundlaget for stabil vækst kommer nemlig ikke fra at omfavne alle dele af virksomheden på én gang. En ny undersøgelse fra FSR - danske revisorer, understreger, at SMV’ere er i tvivl om, hvorvidt digitalisering kan betale sig, men selvsamme undersøgelse finder, at 98% af de virksomheder, der har digitaliseret har opnået lavere omkostninger, færre manuelle arbejdsgange og øget effektivitet.

Men en af udfordringerne for SMV’ere er, at de ikke har kompetencerne internt til at gennemføre digitaliseringsprojekter, hvorfor det kan være en fordel at alliere sig med eksterne leverandører.

Pandemien satte SMV-vækst på standby

De fleste SMV’er ramte en choktilstand, da Covid-19 indtraf tilbage i starten af 2020. Pludselige kriser opleves altid som en nærmest uvirkelig og kaotisk situation, og gør ledelsen, ejere, medarbejdere, leverandører og kunder utrygge. 

Man kunne ikke gennemskue situationen og dens konsekvenser, og af den grund valgte mange virksomheder at gennemføre afskedigelser og skære virksomheden helt ind til benet for at overleve. Selvom statens kompensationspakker skulle muliggøre en opretholdelse af en normal drift, har det for mange SMV’er været en svær balancegang at få virksomheden til at hænge sammen.

I starten af 2021 har vi derfor været vidner til en kraftig stigning i antallet af konkurser på landsplan. I en udfordrende krisesituation, som Covid-19 har været, kan der være fare for at skære for hårdt eller spare for meget på kerneområder, så kuren i sidste ende kan beskadige patienten.

Uhensigtsmæssige besparelser kan starte en dominoeffekt af nye kriser for virksomheden, som i værste fald kan fremprovokere konkursbegæring hos en del små og mellemstore virksomheder.

Region Hovedstaden har brug for hjælp til at styrke digitaliseringen

En gennemgående tendens for det danske erhvervsliv er, at relativt flere virksomheder arbejder mere med digitalisering og automatisering i Region Hovedstaden sammenlignet med landets andre regioner. Regionen huser de fleste CVR-numre, men det er også en indikation for, at især København anses for at have et stærkt startup miljø, hvor sparring og networking med ligesindede erhvervsdrivende anses for at udvikle ens virksomhed i en gunstig retning.

I de seneste par år har det været svært for erhvervsdrivende at optimere deres forretning gennem digitalisering. Pandemien spiller klart den største rolle, hvor mange små og mellemstore virksomheder har været tvunget til udelukkende at opretholde den daglige drift og der har derfor ikke været tiltrængt ekstra tid til at arbejde innovativt med ens forretning. 

Det påviser Danmarks Statistik, hvor antallet af konkursbegæringer siden starten af 2021 er steget markant i Region Hovedstaden. Hele 621 SMV’er har måtte lukke dørerne i Region Hovedstaden, hvilket er 13,12% flere konkursbegæringer sammenlignet med 2020 og hele 109% sammenlignet med antallet af konkursbegæringer for 2017.

De fleste ledere i SMV’er peger dog på en generel udfordring, som skal løses for bedre at udruste det danske erhvervsliv. Selvom over halvdelen af de adspurgte ledere ikke er i tvivl om, hvor vigtig digitalisering er til at optimere deres forretning, er det svært for de fleste at se, hvordan den skal imødekommes med de nuværende ressourcer, som er til rådighed. For langt de fleste ledere er den største barriere for at styrke den digitale udvikling i virksomheden manglen på medarbejdere og tid. 

Det bekræfter Epinion og Erhvervsstyrelsens seneste SMV-måling for foråret 2021, hvor landets erhvervsdrivende fordelt på alle brancher er blevet spurgt ind til, hvordan erhvervslivet fremadrettet skal arbejde med digitalisering og automatisering.

65% af virksomhederne, som har interesse og arbejder med digitalisering er videre spurgt, hvilke tiltag, som kunne være relevante for dem for at forbedre deres arbejde med at omstille sig til digitale processer og arbejdsmodeller.

Her peger langt de fleste på tilskudsordninger samt rådgivning, og understreger vigtigheden i at være i stand til at kunne outsource eller integrere ekstern hjælp i virksomheden for at flytte den i en bæredygtig retning. Har man mulighed for at allokere sine ressourcer rigtigt, så kan man som leder bruge tid på de områder, hvor ens kernekompetencer kan komme til udtryk og hvor man reelt kan skabe værdi for sin virksomhed.

Fokuser på kerneforretningen, og lad leverandører klare digitaliseringen

Jævnfør ovenstående grafiske fremstilling af udviklingen i konkurser i udvalgte brancher, er det tydeligt at se, hvilke brancher der især har været påvirket af pandemien. Særligt brancherne Finansiering og Forsikring, Handel, Erhvervsservice og Bygge og Anlæg har oplevet utroligt mange konkurser sammenlignet med de foregående år. 

Sammenlignet med 2020 har der nærmest været en fordobling af konkurser i diverse brancher, hvilket i høj grad kan kobles til pandemiens konsekvenser, hvad angår forringet mulighed for at drive forretning og mindre mulighed for at forrente investeret kapital. 

Virksomhederne skal finde tilbage til deres kernekompetence og bidrage til en samlet vækstbølge i Danmark ved at fokusere på det, de hver især er gode til og i den forbindelse overlade deres begrænsninger til kompetente mennesker.

Vækst din virksomhed sammen med Corpay One

Revisorer og bogholdere kan bruge Corpay One til at automatisere manuelle arbejdsgange og dermed opnå automatisk bogføring i stedet, som sparer dem en masse tid. De kan i stedet bruge de timer, du køber af dem, på at skalere dit firma, udvikle forretningsmodeller, optimere din virksomheds likviditet, forbedre din bundlinje og alt det andet arbejde, der faktisk skaber værdi. 

Med automatisk bogføring gennem vores betalingssystemer giver du din virksomhed mulighed for at vækste uden at ansætte flere mennesker i din økonomiafdeling. Læs mere om fordelene ved automatisk bogføring her.

Fortsæt med at læse

Automatisér dit bogholderi med Corpay One.

Begynd din gratis prøveperiode nu.