Glædelig jul! 🎄 Spar 50%første måned for nye kunder* i december
En rykker er en påmindelse om at en faktura ikke er blevet betalt og kan sendes efter første betalingsfrist.

Hvad er en rykker?

En rykker er en påmindelse til en kunde om, at en tidligere udsendt faktura ikke er blevet betalt inden for tidsfristen. Når du som virksomhed sælger en vare eller en tjenesteydelse og sender en faktura eller regning til en kunde skal betalingen falde senest 30 dage efter, at regningen er sendt, medmindre anden tidsfrist er aftalt. Hvis ikke fakturaen bliver betalt inden for aftalte tidsfrist, vil en rykker fungere som en betalingspåmindelse til kunden og hjælpe dig med at få dine penge. Inden man sender rykkere afsted, skal man være opmærksom på, at der er nogle regler som skal overholdes, herunder hvornår man må udsende en rykker, hvilke regler der er gældende, og hvad slags gebyrer man må opkræve for en rykker.

Hvornår må man sende en rykker?

Når en kunde har overskredet betalingsfristen, er du som virksomhed berettiget til at sende en rykker afsted med det samme. Da første rykker fungerer som en venlig påmindelse, bør den første rykker sendes et par dage efter betalingsfristen er overskredet og med en venlig og professionel tone. Hvis ikke der er tillagt rykkergebyr for en rykker, kan du sende så mange som du har lyst og hvis der er tillagt gebyr, må der ikke sendes flere end tre rykkere. I tredje rykker skal der informeres om hvilke konsekvenser det vil have, hvis ikke fakturaen betales denne gang.

Det anbefales at din virksomhed laver en fast rykkerprocedure med klare retningslinjer for, hvordan der følges op på ubetalte fakturaer, hvornår må man sende rykkerne, hvad der skal stå i rykker tekst og om du vil pålægge et rykkergebyr.

En vigtig rykkerprocedure er at rykkergebyret ikke må være højere end 100 kr og når først man har valgt en rykkerprocedure, skal man holde sig til den. Rykkerproceduren hjælper din virksomhed med at bevare overblikket over, hvilke kunder, der skylder dig penge, og at alle bliver behandlet ens. 

Hvad er et rykkergebyr?

Et rykkergebyr er et gebyr som du som virksomhed kan pålægge en rykker. Som en del af din virksomheds faste rykkerprocedure skal du tage stilling til, hvilke rykkergebyrer der skal opkræves for henholdsvis rykker 1, 2 og 3. Det anbefales, at du rådfører dig med en revisor eller advokat, så du sikrer dig, at rykkergebyrerne tilskrives korrekt. Gebyret dækker over potentielle administrationsomkostninger ved den manglende betaling og ses som en slags kompensation. Gebyret er momsfrit og er tilladt at opkræve efter første rykker. Mellem hver rykker med gebyr skal der gå minimum 10 dage. Der er forskellige regler alt efter, om rykkeren sendes til en privatperson eller en virksomhed. Hvis en rykker sendes til en virksomhed, har du som virksomhed også mulighed for at opkræve et kompensationsbeløb på 310 kr og ses som kompensation for den forsinkede betaling. 

Du har som virksomhed også mulighed for at tillægge en rykker rente, hvilket betyder at du har ret til at tilskrive renter til rykkeren. Renterne som du tilskriver må ikke være højere end Nationalbankens udlånsrente. 

Det vil sige, at hvis din skyldner på en faktura er en virksomhed, så kunne et rykkerforløb se således ud inkl. rykkergebyr og rykker rente: 

 1. Rykker med betalingsfrist på 10 dage. Inkl. 100 kr i pålagt rykker gebyr og 2 % i rykker rente.

 2. Rykker med betalingsfrist på 10 dage. Inkl. 100 kr i pålagt rykker gebyr og 2 % i rykker rente.

 3. Rykker med betalingsfrist på 10 dage. Inkl. 100 kr i pålagt rykker gebyr og 2 % i rykker rente + Kompensationsbeløb på 310 kr.
  Af rykker teksten på denne rykker skal du også gøre kunden opmærksom på, hvis du ønsker at videresende dit krav til inkasso.

Hvad er en rykkerskrivelse?

En rykkerskrivelse er et dokument som indeholder informationer omkring det skyldige beløb med en finansiel opgørelse samt en ny betalingsfrist, som skal være på minimum 10 dage. Der gælder ikke faste regler om en rykkerskrivelser indhold, men det er et krav, at rykkeren indeholder oplysninger, som gør det muligt for kunden eller virksomheden at identificere det krav, der rykkes for. I den sammenhæng kan det være en god idé at den pågældende faktura vedhæftes. Det er dig, der har bevisbyrden for, at rykkerskrivelsen er kommet frem, det anbefales derfor at sende den med afleveringsattest. 

Hvilke regler er der omkring rykkere?

Du bestemmer selv, om du ønsker at pålægge både gebyr, renter og kompensationsbeløb på en rykker. Pålægger du et gebyr skal følgende overholdes: 

 • Rykkeren skal fremsendes skriftligt.

 • Den første rykker må tidligst sendes dagen efter betalingsfristen. Hvis du sender en rykker før det, må den ikke opkræve et rykkergebyr.

 • Der skal gå mindst 10 dage fra du har sendt en rykker med gebyr, før du sender en ny.

 • Rykkeren skal være rimelig i forhold til både din og kundens situation. Det er eksempelvis ikke rimeligt at lægge et rykkergebyr på en rykker, hvis sagen er under behandling af et klagenævn, eller hvis kunden har gjort indsigelser mod kravet, eller afvist at betale.

 • Du kan ikke sende en ubetalt faktura videre til inkasso eller kræve inkassoomkostninger af kunden før du har afsendt mindst én rykker med en frist på 10 dage til at betale i.

 • Hvis modtageren af rykkeren vælger at komme med indsigelser efter at du har sendt en eller flere rykkere, så må du ikke fortsætte med at sende rykkere med gebyr. I sådan en situation, må du enten opgive dit krav, eller kontakte en advokat. 


Hvis kunden fortsat ikke betaler efter du har sendt tre rykkere med pålagt rykkergebyr afsted, kan sagen overbringes til et inkasso-firma. For at være berettiget til dette, kræver det at du har sendt mindst en rykker afsted, som indeholder et inkassovarsel. Inkassovarslen skal informere om at den pågældende sag overdrages til inkasso, såfremt at fakturaen ikke er betalt inden for betalingsfristen. Herefter vil det være inkasso-firmaets opgave at opkræve betaling på vegne af dig og din virksomhed. 


Undgå at betale rykkere med Corpay One

Det løber hurtigt op i ekstraudgifter, hvis du ikke får betalt en faktura til tiden. Med Corpay slipper du for, at skulle bruge energi på, om at dobbeltjekke om dine fakturaer bliver betalt til tiden. Så snart systemet er sat op, bliver dine fakturaer og deres forfaldsdatoer automatisk registreret. Det eneste du skal gøre er, at sikre dig, at alt er korrekt angivet på fakturaen og godkende den. Herefter sørger Corpay One for, at fakturaen bliver betalt til tiden og bogført korrekt. Dermed undgår du, at betale rykker gebyrer. 

Side CTA Image
Book en gratis demo

Vores team sidder klar til at vise dig, hvor let og automatisk Corpay One kan gøre dine leverandørbetalinger. Book en tid, så viser vi dig mulighederne.

Book en demo

Automatisér dit bogholderi med Corpay One.