Glædelig jul! 🎄 Spar 50%første måned for nye kunder* i december
←Tilbage

Inkasso

Hvis ikke en af dine kunder betaler deres gæld, til trods for rykkere, så kan du prøve at inddrive gælden med inkasso. Inden du gør dette, er der en del inkasso regler, varsler og inkasso omkostninger som er vigtigt at sætte sig ind i. Alt dette, vil vi se nærmere på i dette indlæg. 

Hvad er inkasso?

Selve ordet inkasso, er en betegnelse som bruges for det dokument, som informerer en skyldner om, at der vil komme en forestående inkassosag. Det vil sige at den person eller virksomhed, som skylder dig penge, vil via et inkasso varsel blive informeret om at gælden, som skyldes vil blive indkasseret. Det er tilladt at sende en inkasso varsel, så snart en kunde ikke har overholdt en given betalingsfrist. Dog vælger de fleste at lade denne varsel indgå som en del af en rykker-proces. Her gør man man løbende kunden opmærksom på den ubetalte gæld ved hjælp af rykkere. Den sidste rykker vil ofte være en inkasso varsel. Rykker-processen er ofte en mere blid påmindelse overfor dine kunder, om, at de mangler at betale. Det er tilladt at sende op til tre rykkere med et rykkergebyr på op til 100 kr. per rykker før du sender et konkret inkasso varsel. 

Selve inkasso-processen, kan enten blive varetaget af dig selv, en advokat eller af et inkassobureau, der har specialiseret sig i, at indkassere gæld fra skyldnere. Uanset hvem, der inddriver den pågældende gæld skal inkasso reglerne overholdes.

Hvor lang inkasso varsel skal man have?

Det er ikke tilladt at påbegynde en inkassosag, før du har givet skyldneren en skriftlig inkasso varsel. Selve formålet med en inkasso varsel er, at informere skyldneren om, at de har 10 dage til at betale det, de skylder. De 10 dages frist regnes fra selve afsendelsen af det pågældende inkasso varsel. Hvis varslet indgår som en del af en rykker-proces, så kan den pålægges et rykkergebyr på 100 kr, og potentielt rykkerrenter.  

Vi anbefaler, at inden du sender et inkasso varsel, sikrer dig, at den overholder gældende regler. Dette kan du blandt andet læse nærmere om i Bekendtgørelsen om lov om Inkassovirksomhed. Er din inkasso varsel ikke udført korrekt risikerer du nemlig, at det kan blive afvist i forbindelse med en inddrivelsessag. Derfor skal din inkasso varsel blandt andet indeholde: 

 • En beskrivelse af, hvad det er, der skyldes for, eksempelvis køb af produkter eller ydelser. Her ville det være en god idé at vedhæfte den ubetalte faktura, samt eventuelle rykkere inklusiv rykkergebyr. 
 • Det beløb, der skyldes inklusiv eventuelle rykkerrenter og rykkergebyrer. 
 • 10 dages frist for skyldneren til at betale. 
 • Beskrivelse af, at en manglende betaling af dette inkasso varsel vil resultere i en igangsættelse af inkasso. 
 • Navn og adresse på skyldneren 
 • Navn og adresse på dig eller din virksomhed, dit CVR nummer, dit konto og reg. nummer. 

Hvis ikke gælden bliver betalt indenfor 10 dage efter fremsendelse af dit inkasso varsel,  kan selve inkassoindrivelsen startes. En inkasso varsel skal derfor anses som allersidste chance for at betale, inden sagen sendes videre til inkasso og der kommer yderligere omkostninger. 

Vælger du, at sende gælden videre til inkasso, kan du eller inkassobureauet forlange, at skyldneren selv skal betale for inkasso omkostningerne. Det vil sige de omkostninger, der er med at inddrive gælden. Der er regler for, hvor stort et beløb du maksimalt kan opkræve som inkasso omkostninger. Dette afhænger af gældens størrelse. 

Hvilke inkasso regler er der?

Udover reglerne for inkasso varsel og rykkere, findes der en række inkasso regler. Disse omtales også som “God Inkassoskik” i loven om inkasso. Reglerne er med til at sikre, at inkasso-virksomhederne ikke benytter sig af metoder, der kan presse en skyldner urimeligt eller udsætte personen for skade under inddrivelse af gælden.

Du kan vælge om du selv vil forestå inkassoinddrivelsen eller om du vil benytte dig af et inkassobureau eller en advokat. Hvis du vælger selv, at stå for inkassoen, gælder samme regler for dig, som for et inkasso-bureau eller en advokat. Mange virksomheder vælger dog, at videregive sagen til et professionelt inkassofirma, for at sikre sig at alt går som det skal. Hvis du laver fejl i processen, kan du nemlig risikere at sagen vil blive afvist, eller at skyldneren undslår sig betaling, hvis sagen skulle ende i Fogedretten. 

Hvis du overdrager inkasso inddrivelsen til et inkassobureau eller en advokat, skal de først og fremmest starte med at informere skyldneren om, hvilken gæld der er tale om, og på vegne af hvem, de vil inddrive gælden for. Det er ikke tilladt for dem, at foretage sig samme handlinger, som du allerede har foretaget. Det vil sige, at hvis du allerede har sendt dine tre rykkere med pålagt rykkergebyr, så må de ikke fremsende endnu én. Inkassobureauet eller advokaten, vil derfor oftest prøve at få skyldneren til at anerkende sin gæld og få personen eller virksomheden til frivilligt at indgå et forlig. I denne proces er det tilladt for inkassobureauet at tage personlig kontakt til skyldneren. Når der gøres dette, gælder nedenstående inkasso regler: 

 • Inkassobureauet må tage personlig kontakt til skyldneren efter betalingsfristen på det fremsendte inkasso varsel er udløbet. 
 • Hvis ikke skyldneren er hjemme, når inkassobureauet kommer på besøg, har de ret til at opsøge skyldneren en anden dag uden varsel. 
 • Inkassobureauet må kun besøge skyldneren på personens hjemmeadresse. Ejer skyldneren en virksomhed, må inkassobureauet også komme på besøg på dennes adresse. 
 • I forbindelse med personlig kontakt, skal inkassomedarbejderen med det samme vise sit legitimationskort, som er udstedt af Rigspolitiet. 
 • Skyldneren har ret til at afvise inkassobureauet og dens medarbejdere. 

Hvis skyldneren trods personlig kontakt og inddrivelsesforsøg fra inkassobureauet, stadig ikke vil anerkende sig gælden, vil sagen gå videre til retten.

Skyldneren har også ret til at melde at de er uenig i det krav du stiller. Hermed laver skyldneren en inkasso indsigelse. Dette kan gøres både mundtligt og skriftligt. Det sidste er dog at foretrække, da det gør det nemmere at dokumentere inkasso indsigelsen og mindsker risikoen for misforståelser. I inkasso indsigelsen skal skyldneren beskrive grundlaget for sin indsigelse og argumentere og dokumentere for, hvorfor han ikke mener, at han skylder det pågældende beløb. Hvis du kan afvise indsigelsen, er det tilladt at fortsætte med inddrivelsen af gælden. Men hvis du ikke kan afvise inkasso indsigelsen, kan du i følge inkasso-loven ikke starte eller fortsætte med inkasso. I dette tilfælde, skal du have afklaret situationen inden du kan komme videre. Hvis ikke det lykkedes, er der ikke andet at gøre, end at opgive dit krav, eller tage sagen i retten.

Undgå inkasso med Corpay One

En inkasso-sag kan opstå af mange grunde, og nogle gange desværre grundet glemsomhed og manglende overblik over regninger og fakturaer. Men med automatisk fakturabetaling ved Corpay One sikrer du dig, at dine fakturaer bliver betalt til tiden. Så snart systemet er sat op, bliver dine fakturaer og deres forfaldsdatoer automatisk registreret. Det eneste du skal gøre er, at sikre dig, at alt er korrekt angivet på fakturaen og godkende den. Herefter sørger Corpay One for, at fakturaen bliver betalt til tiden og bogført korrekt. Du slipper derfor for, at bekymre dig om, at nogle fakturaer skulle være gået tabt, og i sidste fald risikerer inkasso.

Hvem er Corpay One?

Corpay One er en alt-i-en betalingsplatform som tilbyder din virksomhed automatisk bogføring, så du kan spare både tid og penge. Vi er eksperter i at automatisere manuelle processer i kreditorbogholderiet. Det er surt nok at skulle betale fakturaer i forvejen, så vi har gjort det til vores mission at gøre hele bilagsflowet betydeligt bedre og nemmere for dig.

Med Corpay One får du:

 • Enkel implementering
 • Hurtigere betalinger
 • Automatiseret bogføring til dit regnskabsprogram

Side CTA Image
Book en gratis demo

Vores team sidder klar til at vise dig, hvor let og automatisk Corpay One kan gøre dine leverandørbetalinger. Book en tid, så viser vi dig mulighederne.

Book en demo

Automatisér dit bogholderi med Corpay One.