ClickCease
←Tilbage

Økonomistyring

For virksomheder er økonomistyring et spørgsmål om at håndtere finanser på den bedst mulige måde til at nå målsætninger samt overholde regler.

Hvad er økonomistyring?

Helt grundlæggende handler økonomistyring om at følge virksomhedens økonomiske forretningsplan. God økonomistyring giver indblik i data, som man kan træffe strategiske beslutninger på baggrund af.

Har din virksomhed fx en vis mængde likviditet, kan disse ressourcer investeres i nye områder, der på sigt vil give et bedre afkast, end hvis de blot ligger på kistebunden. Den slags økonomiske beslutninger træffes bedst ud fra et solidt grundlag – og det grundlag opnår du gennem god økonomistyring.

Hjælp din økonomiafdeling med at blive klogere på virksomhedens forskellige ressourcer, og hvordan de kan bedst muligt kan udnyttes med Corpay One til virksomheder

Hvad skal virksomheder bruge økonomistyring til?

Økonomistyring er essentielt for enhver virksomhed, der ønsker at opnå sine økonomiske mål. I den sammenhæng kan man opdele økonomistyring i tre overordnede rammer:

  • Strategisk økonomistyring
  • Taktisk økonomistyring
  • Operativ økonomistyring

Strategisk økonomistyring

Strategisk økonomistyring går kort sagt ud på at lægge de overordnede strategiske rammer for virksomhedens udvikling. Det drejer sig her primært om større virksomhedsbeslutninger såsom investeringer, produktudvikling og finansiering. Fælles for disse er, at de typisk strækker sig langt ud i fremtiden og lægger den overordnede retning for virksomheden som helhed.

Det vil typisk være den øvre ledelse, som træffer beslutninger på det strategiske niveau.

Taktisk økonomistyring

Taktisk økonomistyring handler primært om skabe konkrete handlingsplaner og budgetter med afsæt i aktivitet, kapacitet og likviditet. Det er altså manifesteringen af den strategiske økonomistyring, fx i form af prisfastsættelser af produkter, konkret markedsføring og personaleansættelser. Beslutninger truffet på det taktiske niveau vil typisk have en langt kortere tidshorisont end de strategiske beslutninger – typisk under et år. 

Det vil typisk være mellemledelsen, der træffer beslutninger på det taktiske niveau.

Operativ økonomistyring

Operativ økonomistyring vedrører primært de daglige aktiviteter med berøringsflade virksomhedens økonomi. Det er fx udskrivning af rykkerbreve, lavpraktisk afbetaling af gæld, udbetaling af løn og lignende dagligdags aktiviteter inden for det økonomiske spektrum. 

Beslutninger truffet på det operative niveau vil typisk være et resultat af et samarbejde mellem topledelse, mellemledelse og personale. 

De 4 nøglebegreber i økonomistyring

Inden for økonomistying opererer man med 4 centrale begreber: 

  • Finansstyring
  • Kapacitetsstyring
  • Aktivitetsstyring
  • Likviditetsstyring

Finansstyring

Finansstyring handler kort og godt om at holde styr på finanserne i virksomheden. Det drejer sig derfor om budgetter og nøgletal, og hvordan disse skal beregnes og udnyttes til fremtidig vækst.

Aktivitetsstyring

Aktivitetsstyring handler om at kortlægge virksomhedens aktiviteter, og yderligere hvordan virksomhedens eksisterende workflows kan optimeres med henblik på vækst. Det kan fx være hvilke markeder, I skal målrette jeres produkter, hvilke leverandører I indkøber jeres varer/materialer fra og/eller hvilke anlægsaktiviteter I benytter til produktion af varer.

Kapacitetsstyring

Kapacitetsstyring drejer sig om virksomhedens kapacitet, og hvordan denne kan reguleres og justeres med henblik på øget fortjeneste. Det kan fx være et spørgsmål om ventetid mellem to forskellige produktionsled i virksomheden, hvor man som virksomhed effektivt kan øge den samlede fortjeneste ved at nedbringe ventetid og dermed styrke kapaciteten.

Investering i nye maskiner eller nyt personale er også en måde at gå ind og regulere kapaciteten med henblik på øget fortjeneste.

Likviditetsstyring 

Likviditetsstyring handler primært om, hvordan virksomheden kan fremskaffe kapital på bedst mulig vis. Herudover er likviditetsstyring også et spørgsmål om, hvor man på mest effektiv vis kan udnytte sine ressourcer og kapital.

Fremtidens økonomistyring

Fremtidens økonomistyring vil automatisere mange af de administrative processer, der er essentielle for en effektiv og grundig økonomistyring. Det er fx automatisk upload af bilag, betaling og fremsendelse af fakturaer og nemt og overskueligt overblik over de økonomiske ressourcer i virksomheden.

At få automatiseret disse processer vil frigøre en lang række menneskelige ressourcer, som du i stedet kan fokusere på andre, værdiskabende funktioner. 

Prøv kræfter med fremtidens økonomistyring allerede nu og sæt de administrative processer på autopilot – opret dig gratis hos Corpay One i dag.

Hvem er Corpay One?

Corpay One er en alt-i-en betalingsplatform som tilbyder din virksomhed automatisk bogføring, fså du kan spare både tid og penge. Vi er eksperter i at automatisere manuelle processer i kreditorbogholderiet. Det er surt nok at skulle betale fakturaer i forvejen, så vi har gjort det til vores mission at gøre hele bilagsflowet betydeligt bedre og nemmere for dig.

Med Corpay One får du:

  • Enkel implementering
  • Hurtigere betalinger
  • Automatiseret bogføring til dit regnskabsprogram

Side CTA Image
Book en gratis demo

Vores team sidder klar til at vise dig, hvor let og automatisk Corpay One kan gøre dine leverandørbetalinger. Book en tid, så viser vi dig mulighederne.

Book en demo

Automatisér dit bogholderi med Corpay One.