Glædelig jul! 🎄 Spar 50%første måned for nye kunder* i december
Moms er en indirekte skat, som opkræves af virksomheder, der køber og sælger varer og serviceydelser. Momsen lægges ovenpå en vares eller serviceydelses salgspris, og betales dermed af køberen. Vi vil i dette blogindlæg komme nærmere ind på, hvad moms er, de forskellige typer af moms, hvilke moms regler der er, hvordan du betaler og indberetter det, og hvordan det kan gøres nemmere for dig at bevare overblikket over din købsmoms med Corpay One’s automatiseringsplatform. 

Hvad er moms?

Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift. Det er en offentlig skat/merafgift, der skal betales til skat i forbindelse med det lovpligtige momsregnskab. Momsen vil som hovedregel altid være inkluderet i prisen, når du handler som privatperson. Men hvis du fra din virksomhed sælger varer til en anden virksomhed, så bliver prisen som regel oplyst uden moms. Momsen kommer derfor ovenpå, når købet skal betales. 

Der findes overordnet to forskellige kategorier for moms - købs og salgsmoms. Du vil have berøring med begge dele, hvis du sælger og køber varer og serviceydelser.

  • Købsmoms er den moms, som din virksomhed skal betale til andre virksomheder, når du køber et produkt eller en serviceydelse hos dem. Denne type moms vil din virksomhed få tilbagebetalt af SKAT i forbindelse med indberetning af moms. 
  • Salgsmoms er derimod den moms, som din virksomhed skal opkræve dine kunder, når du sælger dine varer eller serviceydelser til dem. Denne type moms skal du som virksomhed betale til SKAT. 

Størstedelen af de erhvervsdrivende i Danmark betaler moms. De skal derfor følge de gældende momsregler. Momsreglerne skal ses som et samlet regelsæt for, hvornår og hvordan du indberetter moms, samt i hvilke tilfælde virksomheder kan fritages for betaling af moms.  Der er nemlig få varer og serviceydelser, som er fritaget for moms. Hvis din virksomhed handler med nogle af disse, skal du i stedet betale lønsumsafgift. Dette er typisk relevant, hvis du har en bankforretning, er kiropraktor eller driver en lægepraksis. Du kan læse mere om lønsumsafgiften og andre undtagelser på SKAT.dk.

Hvad er reglerne for moms?

Det er lovpligtigt at momsregistrere din virksomhed, hvis den sælger varer eller serviceydelser og har en samlet omsætning på over 50.000 kr. om året. Du kan dog også vælge at momsregistrere din virksomhed frivilligt, selvom den omsætter for under 50.000 kr. om året. 

Momsen vil blive opgjort som en procentsats af varens eller serviceydelsens pris. Procentsatsen vil være afhængig af, hvilke varer og serviceydelser, som du har solgt eller købt. Satserne ligger på 6%, 12% og 25%. Størstedelen af de solgte varer og serviceydelser som sælges her i Danmark har pålagt en momssats på 25%.

Hvordan betaler man moms?

Hvis din virksomhed er momsregistreret, så har du pligt til at udarbejde et momsregnskab. Her laves et regnskab over hvilke varer og serviceydelser du har købt og solgt. Dermed også et regnskab over, hvor meget købs- og salgsmoms virksomheden har henholdsvis modtaget og betalt indenfor en given periode. Dette vil så vise, hvor meget du enten har til gode, eller hvor meget du skylder SKAT. 

Indberetning af moms skal ske månedligt, kvartalsmæssigt eller halvårligt. Hvornår du skal indberette og betal moms afhænger af hvor ny din virksomhed er, eller hvor meget du omsætter for årligt. Nystartede virksomhed har pligt til kvartalsmæssig indberetning af moms i minimum det første halvandet år af deres levetid. Derefter vil følgende gælde:

  • Hvis du omsætter for under 5 millioner kr. årligt, skal du indberette moms halvårligt
  • Hvis du omsætter for mellem 5-50 millioner kr. årligt skal du indberette moms kvartalsvis. 
  • Hvis du omsætter for mere end 50 millioner kr. årligt skal du indberette moms månedsvis. 

Det er muligt for din virksomhed at indberette og betal moms oftere, eksempelvis kvartals- eller månedsvis hvis du ønsker det. Dette kræver dog, at du selv søger om det.
De konkrete frister for indberetning af moms kan du se på SKATs hjemmeside. Det er vigtigt at disse frister for overholdes, ellers risikerer din virksomhed en bøde.

Hvor skal moms indberettes?

Når du har lavet dit momsregnskab skal det indberettes til SKAT. Dette skal du gøre digitalt via SKATs hjemmeside. Ved indberetning af moms skal du oplyse hvor meget købsmoms du har betalt, samt hvor meget salgsmoms du har modtaget i forbindelse med salg af dine varer og tjenesteydelser. Herefter vil SKAT selv beregne om du har noget til gode, eller hvor meget du skal betale SKAT. Når indberetningen er overstået vil du modtage en kvittering og et elektronisk indbetalingskort, som kan betales med det samme.

Hvem er Corpay One?

Corpay One er en alt-i-en betalingsplatform som tilbyder din virksomhed automatisk bogføring, så du kan spare både tid og penge. Vi er eksperter i at automatisere manuelle processer i kreditorbogholderiet. Det er surt nok at skulle betale fakturaer i forvejen, så vi har gjort det til vores mission at gøre hele bilagsflowet betydeligt bedre og nemmere for dig.

Med Corpay One får du:

  • Enkel implementering
  • Hurtigere betalinger
  • Automatiseret bogføring til dit regnskabsprogram
Side CTA Image
Book en gratis demo

Vores team sidder klar til at vise dig, hvor let og automatisk Corpay One kan gøre dine leverandørbetalinger. Book en tid, så viser vi dig mulighederne.

Book en demo

Automatisér dit bogholderi med Corpay One.