Glædelig jul! 🎄 Spar 50%første måned for nye kunder* i december
←Tilbage

Egenkapital

Egenkapital som begreb fortæller noget om en forretnings samlede aktiver og ejendele. Således er det et udtryk for virksomhedens endelige værdi, når gælden er fratrukket. Det er altså midler som virksomheden frit kan disponere over. Læs med og bliv klogere på præcist hvad begrebet præcist dækker over, hvad den består af og hvordan man beregner den.

Hvad er egenkapital?

I en forretning vil der altid både være aktiver og passiver. Passiver som begreb dækker over forretningens gæld, mens aktiver er betegnelsen for de værdier som firmaet råder over. Når man i sit årsregnskab sætter aktiver overfor passiver, vil man altså se firmaets egenkapital.

Konkret består den af følgende fire punkter:

  • Startkapital
  • Opskrivninger
  • Overført overskud
  • Udbytte


Det er dog ikke alle virksomheder, som behøver at lave en egenkapitalopgørelse. Virksomheder som befinder sig i regnskabsklasse A og B påkræves ikke at udarbejde en, mens virksomheder der befinder sig i regnskabsklasse C og D er underlagt krav om udarbejdelse af en egenkapitalopgørelse. 

Hvordan beregner man egenkapital?

Som skrevet, beregnes egenkapitalen på baggrund af differencen mellem virksomhedens passiver og aktiver. 


Et eksempel på beregning for en fiktiv forretning kunne se således ud:
Fiktiv Virksomhed ApS havde i 2021 aktiver for 5.000.000 kr., mens de i forbindelse med anskaffelse af disse aktiver har stiftet en gæld på 2.500.000 kr.

Beregningen af egenkapitalen vil i så fald se således ud:
5.000.000(summen af aktiver) - 2.500.000 (summen af passiver) = 2.500.000 kr., som vil være forretningens egenkapital. I dette tilfælde vil der altså være tale om en positiv egenkapital. En virksomhed kan nemlig også have en negativ egenkapital, hvilket vi vil forklare mere om herunder.

Hvad betyder negativ egenkapital?

Negativ egenkapital er noget, som man virkelig bør prøve at undgå. For det er nemlig det modsatte af den positive variant. Det vil altså sige, at der i virksomheden er flere passiver end aktiver.Det vil i princippet betyde, at virksomheden er drevet af gæld, hvilket selvfølgelig er et usikkert grundlag for en virksomhed, og derfor noget man gerne skal undgå.Side CTA Image
Book en gratis demo

Vores team sidder klar til at vise dig, hvor let og automatisk Corpay One kan gøre dine leverandørbetalinger. Book en tid, så viser vi dig mulighederne.

Book en demo

Automatisér dit bogholderi med Corpay One.