←Tilbage

Bogføring

Bogføring bruges til at skabe et overblik over udgifter og indtægter, og typisk er det en revisor eller bogholder, som står for arbejdet.

Hvad er bogføring?

Bogføring er en registrering af alle de udgifter og indtægter, som du har i din virksomhed. I gamle dage brugte man én bog til at skrive alting ned, og deraf kommer ordet. De fleste virksomheder har i dag et økonomisystem, hvor bogføringen er digital, hvilket gør bogføringsprocessen betydeligt nemmere og mere overskuelig. Bogføring bruges i simple termer som en måde at have overblik over din virksomheds økonomi. 

Hvad skal man bogføre?

 • Fakturaer
 • Udlæg og medarbejderudlæg
 • Posteringer
 • Transaktioner (hver gang du køber en vare, sælger en vare, betaler en regning, og hver gang en kunde betaler en regning)

Din bogføring bruges også til at kunne lave momsberegning, kvartalårsregnskaber, halvårsregnskaber, årsregnskaber og skatteregnskaber.


Hvorfor skal man lave bogføring?

Ifølge bogføringsloven skal de fleste virksomheder lave bogføring for at føre regnskab på en omhyggelig og ordentlig måde af hensyn til offentlige myndigheder som skat og for deres kreditorer. Alle bilag i forbindelse med bogføringen skal opbevares i minimum 5 år. Du kan læse mere om reglerne for bogføring på Skats hjemmeside.


Bogføring skaber overblik for din virksomhed

Bogføring er også til stor fordel for din virksomhed, da det skaber et overblik over transaktioner, udgifter, løn, aktiver, passiver, forpligtelser, egenkapital mm. Hvis din bogføring er lavet forkert og du overtræder reglerne i Bogføringsloven, kan det føre til bødestraf og i værste tilfælde fængsel. Det er dog sjældent, men derfor er bogføring vigtigt at udføre korrekt. Corpay One kan hjælpe dig med at gøre din bogføring mere overskuelig og nemmere med vores automatiske bogføring


Få hjælp til at sætte din virksomheds bogføring og betalinger på intelligent autopilot


Bogføring for begyndere: God bogføringsskik

God bogføringsskik er kendetegnet ved forskellige ting:

 • Al materiale (bilag, faktureringer mm.) skal opbevares sikkert, så det ikke kan blive udsat for misbrug eller ubevidste fejl.
 • Al bogføring skal registreres og udarbejdes, så det ikke går til grunde på den ene eller anden måde.
 • Alle bilag skal sorteres efter dato.
 • Alt materiale i forbindelse med bogføringen skal gemmes og opbevares sikkert i minimum 5 år. 


Det er nemmere at overholde god bogføringsskik, når man bruger Corpay One til at automatisere manuelle arbejdsgange. Læs videre nedenfor.

Gør online bogføring nemt med Corpay One

Revisorer og bogholdere kan bruge Corpay One til at automatisere manuelle arbejdsgange og dermed opnå automatisk bogføring i stedet, som sparer dem en masse tid. De kan i stedet bruge de timer, du køber af dem, på at skalere dit firma, udvikle forretningsmodeller, optimere din virksomheds likviditet, forbedre din bundlinje og alt det andet arbejde, der faktisk skaber værdi. 

Med automatisk bogføring gennem vores betalingssystemer giver du din virksomhed mulighed for at vækste uden at ansætte flere mennesker i din økonomiafdeling. Læs mere om fordelene ved automatisk bogføring her.

Hvem er Corpay One?

Corpay One er en alt-i-en betalingsplatform, som tilbyder din virksomhed automatisk bogføring, så du kan spare både tid og penge. Vi er eksperter i at automatisere manuelle processer i kreditorbogholderiet. Det er surt nok at skulle betale fakturaer i forvejen, så vi har gjort det til vores mission at gøre hele bilagsflowet betydeligt bedre og nemmere for dig.


Med Corpay One får du:

 • Enkel implementering
 • Hurtigere betalinger
 • Automatiseret bogføring til dit regnskabsprogram

Hvad siger vores kunder om Corpay One?

Vores score på Trustpilot er på 4,5 og det er vi glade for, for det må betyde, at vores services skaber værdi for vores kunder, og det er nu engang det, vi er sat i verden for!

Vi sætter stor pris på at læse vores kunders kommentarer, så vi kan lære og levere endnu bedre services til jer. Du kan læse meget mere om vores tidligere cases, og hvordan det er gået dem efter, at de har taget Corpay Ones automatiske systemer i brug. Vi har indtil videre hjulpet mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder med deres økonomistyring. 

Også revisorer og bogholderekan have stor glæde af vores automatiske regnskabssystemer. Du kan læse meget mere om vores komplette automatiseringsværktøj for revisorer og bogholdere.

Book en gratis demo og se hvor let bogholderi egentlig kan være! 

Hvis du er interesseret i at få en mere uddybende samtale med en af vores dygtige medarbejdere omkring, hvordan hele platformen fungerer, så er du meget velkommen til at booke en demo! Du bestemmer tidspunktet vi skal ringe dig op på, og så giver vi dig en gennemgang af alle dine muligheder. Vi glæder os til at snakke med dig og gøre automatisk bogføring til en leg for din virksomhed!

Automatisér dit bogholderi med Corpay One.