Glædelig jul! 🎄 Spar 50%første måned for nye kunder* i december
←Tilbage

Bogføring

Bogføring bruges til at skabe et overblik over udgifter og indtægter, og typisk er det en revisor eller bogholder, som står for arbejdet.

Hvad er bogføring?

Bogføring er en registrering af alle de udgifter og indtægter, som du har i din virksomhed. I gamle dage brugte man én bog til at skrive alting ned, og deraf kommer ordet. De fleste virksomheder har i dag et økonomisystem, hvor bogføringen er digital, hvilket gør bogføringsprocessen betydeligt nemmere og mere overskuelig. Bogføring bruges i simple termer som en måde at have overblik over din virksomheds økonomi. 

Hvad skal man bogføre?

 • Fakturaer
 • Udlæg og medarbejderudlæg
 • Posteringer
 • Transaktioner (hver gang du køber en vare, sælger en vare, betaler en regning, og hver gang en kunde betaler en regning)

Din bogføring bruges også til at kunne lave momsberegning, kvartalårsregnskaber, halvårsregnskaber, årsregnskaber og skatteregnskaber.


Hvorfor skal man lave bogføring?

Ifølge bogføringsloven skal de fleste virksomheder lave bogføring for at føre regnskab på en omhyggelig og ordentlig måde af hensyn til offentlige myndigheder som skat og for deres kreditorer. Alle bilag i forbindelse med bogføringen skal opbevares i minimum 5 år. Du kan læse mere om reglerne for bogføring på Skats hjemmeside.


Bogføring skaber overblik for din virksomhed

Bogføring er også til stor fordel for din virksomhed, da det skaber et overblik over transaktioner, udgifter, løn, aktiver, passiver, forpligtelser, egenkapital mm. Hvis din bogføring er lavet forkert og du overtræder reglerne i Bogføringsloven, kan det føre til bødestraf og i værste tilfælde fængsel. Det er dog sjældent, men derfor er bogføring vigtigt at udføre korrekt. Corpay One kan hjælpe dig med at gøre din bogføring mere overskuelig og nemmere med vores automatiske bogføring


Få hjælp til at sætte din virksomheds bogføring og betalinger på intelligent autopilot


Bogføring for begyndere: God bogføringsskik

God bogføringsskik er kendetegnet ved forskellige ting:

 • Al materiale (bilag, faktureringer mm.) skal opbevares sikkert, så det ikke kan blive udsat for misbrug eller ubevidste fejl.
 • Al bogføring skal registreres og udarbejdes, så det ikke går til grunde på den ene eller anden måde.
 • Alle bilag skal sorteres efter dato.
 • Alt materiale i forbindelse med bogføringen skal gemmes og opbevares sikkert i minimum 5 år. 


Det er nemmere at overholde god bogføringsskik, når man bruger Corpay One til at automatisere manuelle arbejdsgange. Læs videre nedenfor.

Gør online bogføring nemt med Corpay One

Revisorer og bogholdere kan bruge Corpay One til at automatisere manuelle arbejdsgange og dermed opnå automatisk bogføring i stedet, som sparer dem en masse tid. De kan i stedet bruge de timer, du køber af dem, på at skalere dit firma, udvikle forretningsmodeller, optimere din virksomheds likviditet, forbedre din bundlinje og alt det andet arbejde, der faktisk skaber værdi. 

Med automatisk bogføring gennem vores betalingssystemer giver du din virksomhed mulighed for at vækste uden at ansætte flere mennesker i din økonomiafdeling. Læs mere om fordelene ved automatisk bogføring her.

Hvem er Corpay One?

Corpay One er en alt-i-en betalingsplatform, som tilbyder din virksomhed automatisk bogføring, så du kan spare både tid og penge. Vi er eksperter i at automatisere manuelle processer i kreditorbogholderiet. Det er surt nok at skulle betale fakturaer i forvejen, så vi har gjort det til vores mission at gøre hele bilagsflowet betydeligt bedre og nemmere for dig.


Med Corpay One får du:

 • Enkel implementering
 • Hurtigere betalinger
 • Automatiseret bogføring til dit regnskabsprogram
Side CTA Image
Book en gratis demo

Vores team sidder klar til at vise dig, hvor let og automatisk Corpay One kan gøre dine leverandørbetalinger. Book en tid, så viser vi dig mulighederne.

Book en demo

Automatisér dit bogholderi med Corpay One.