Glædelig jul! 🎄 Spar 50%første måned for nye kunder* i december
Bilag udgør den skriftlige dokumentation for alle transaktioner, der foregår i en virksomhed. Så hvis du har en virksomhed, er det vigtigt at vide, præcist hvad det er, hvad det skal indeholde og hvilke krav der er til dine bilag.Læs med videre og bliv meget klogere på bilag.

Hvad er et bilag?

Bilag er virksomheders skriftlige dokumentation for alle køb og salg. Således skal alle økonomiske forpligtelser samt bogførte udgifter og indtægter dokumenteres i heri. Den overordnede funktion er altså at skabe mere gennemsigtighed i regnskaber. 


Et par eksempler på ting som kunne falde i denne kategori er fakturaer, kontrakter og kvitteringer.


Man skelner mellem fem forskelliger typer af bilag. 

 • Debitorfaktura: I daglig tale kaldet salgsfakturaer. Altså et bilag som laves fra sælger til køber.
 • Kreditnota: Sendes til køber fra sælger, hvis salget annulleres.
 • Kreditorfaktura: Sendes eksempelvis ved indkøb af ny arbejdstelefon.
 • Momsopgørelse: Viser en opgørelse over den moms, som skal betales til SKAT.
 • Primo saldo: Viser posteringer fra det afsluttede regnskabsår.

Det skal der oplyses i bilaget

Når man skal lave et bilag, er der relativt frie rammer i forhold til hvor meget information der står i dem. Derfor vil du formentlig opleve, at der kan være meget stor forskel på mængden af oplysninger i de bilag du ser. 


Men selvom rammerne er ganske frie, er der dog nogle minimumskrav, som skal overholdes, førend bilaget kan betragtes som fyldestgørende.


Disse minimumsoplysninger er:

 • Fakturanummer
 • Dato
 • CVR-nummer
 • Hvor stor en del af beløbet, der er moms
 • Sælger
 • Køber (Kravet kan forekomme, men er ikke altid en pligt)


Regler for bilag

Udover kravene til indholdet af dine bilag, er der nogle få andre regler i bogføringsloven. Det er bl.a. et krav, at de skal stemme overens med bogføringen. Altså; der skal være bilag for alt i din bogføring.


Alle danske virksomheder er underlagt disse regler, og SKAT kan kræve adgang til disse dokumenter, hvorfor det er utrolig vigtigt, at det er lavet korrekt. Bilagene skal være lavet på dansk og angivet i danske kroner. Hvis anden valuta er brugt, skal du gerne have dokumentation for kursen den pågældende dag.


Det er et krav at opbevare hele regnskabet - herunder bilag - i minimum fem år, da myndighederne kræve adgang til materialet i den periode.


Side CTA Image
Book en gratis demo

Vores team sidder klar til at vise dig, hvor let og automatisk Corpay One kan gøre dine leverandørbetalinger. Book en tid, så viser vi dig mulighederne.

Book en demo

Automatisér dit bogholderi med Corpay One.